Online

Thursday, February 4, 2010

REDUPLIKASI/ KATA ULANG

Redupilikasi atau sering disebut kata ulang adalah pengulangan kata. Adapun macam dan maknanya seperti di bawah ini.

Macam-Macam Kata ulang:

1. Kata ulang berimbuhan atau kata ulang sebagian, yaitu bentuk pengulangan kata dengan mendapat awalan, sisipan, akhiran atau gabungan imbuhan sebelum atau sesudah kata dasarnya diulang.
Contoh :- berlari-lari - bermain-main- menari-nari - hormat-menghormati- bunga-bungaan - kekanak-kanakan

2. Kata ulang berubah bunyi atau bervariasifonem, baik vokal maupun konsonan.
Contoh :- lauk-pauk- serta-merta- warna-warni- gerak-gerik- mondar-mandir

3.Kata ulang suku awal atau dwipurwa, yaitubentuk pengulangan suku pertama katadasarnya, biasanya disertai variasi e pepet.
Contoh :- lelaki laki-laki ~ lalaki ~ lelakiè- sesamaè sama-sama ~ sasama ~ sesama- tetangga tangga-tangga ~ tatangga ~è tetangga

4. Selain bentuk kata ulang di atas, terdapat kataulang semu atau kata dasar berulang.
Contoh :- cumi-cumi - paru-paru- laba-laba - pura-pura- biri-biri - kura-kura- kupu-kupu- kunang-kunang
Makna kata ulang

1. Menyatakan banyak tak tentu.Contoh :- gunung-gunung- daerah-daerah- gerak-gerik- rumah-rumah- pepohonan

2. Menyatakan sangat.Contoh :- rajin-rajin - besar-besar- kuat-kuat - manis-manis

3. Menyatakan saling, berbalasan ataupekerjaan dilakukan oleh dua pihak.Contoh :- kunjung-mengunjungi- tuduh-menuduh- tolong-menolong

4. Menyatakan paling atau intensitas.Contoh :- sebaik-baiknya- setinggi-tingginya- sebanyak-banyaknya

5. Menyatakan tiruan atau menyerupai.Contoh :- orang-orangan- siku-siku- rumah-rumahan

6. Menyatakan bersenang-senang atau santai.Contoh :- duduk-duduk - minum-minum- membaca-baca - tidur-tiduran- berjalan-jalan - berbaring-baring

7. Menyatakan dikenai sifat atau agak.Contoh :- kebarat-baratan- kemalu-maluan- kehijau-hijauan

8. Menyatakan himpunan pada kata bilangan.Contoh :- dua-dua- lima-lima- banyak-banyak

9. Menyatakan agak….(melemahkan arti).Contoh :- Kepala pening-pening.- Badan sakit-sakit.- Jangan malu-malu.

10. Menyatakan beberapa.Contoh :- bertahun-tahun ia menunggu.- berhari-hari ia menanti.

11. Menyatakan terus-menerus.Contoh :- bertanya-tanya- mencari-cari

12. Menyatakan waktu.Contoh :- Pagi-pagi minum es.- Datang-datang marah.

13. Menyatakan makin atau bertambah.Contoh :- Lama-lama ia pingsan.- Meluap-luap amarahnya.

14. Menyatakan berusaha … atau penyebab.Contoh :- menyabar-nyabarkan diri.- menguat-nguatkan hati.- menahan-nahan amarah.
Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl
Post a Comment